Det som sägs i Lerum, stannar inte i Lerum

Nu lanserar vi ett nytt sätt att nå Lerums 40 000 invånare och alla de 35 000 som passerar vår kommun varje dygn. Det som sägs på våra tavlor sprids långt över kommungränsen.